CANADA: ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΥΣ ΕΝΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Απαντήσεις στη διαβούλευση για το οικογενειακό δίκαιο

Από 40ετίας, σε όλο το δυτικό κόσμο, επιχειρούν να βελτιώσουν την κατάσταση που επικρατεί στο διαζύγιο με θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας, διατροφής τέκνων. Σε συχνά χρονικά διαστήματα αναπροσαρμόζουν σύμφωνα με τα δεδομένα της χώρας. Ετσι, δημιούργησαν χρονικά: Ειδικά οικογενειακά δικαστήρια με ειδικευμένους δικαστές, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους και ειδικές κοινωνικές υπηρεσίες. Στα Στη βόρεια Ευρώπη, οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα από το δικαστικό χώρο και πριν το διαζύγιο από κρατικούς ή τοπικούς φορείς. Υπάρχει δηλαδή φάκελος που ακολουθεί για να υποβοηθήσει ενδεχομένως το δικαστή αργότερα. Οι δίκες είναι άμεσες και γνωρίζουν ήδη τη γνώμη του παιδιού. Επειδή όμως αυτές οι υπηρεσίες παρεκλίνουν αρκετές φορές (Yugendam) σε πολλά κράτη (ΗΠΑ, κτλ) έγιναν άλλες ενέργειες όπως: Απόδοση ίδιων προνομίων και στους μπαμπάδες με τις μαμάδες ως κοινωνική πολιτική (γονικές άδειες, συνεπιμέλεια, ίσα δικαιώματα σε κατοικία, σχολεία, υγεία σε θέματα παιδιών, φορολογικές ελαφρύνσεις-ισότητα, κτλ). Αργότερα έγινε ο θεσμός της διαμεσολάβησης, των κοινωνικών ελαφρύνσεων και προνοιακών επιδομάτων στους δύο γονείς ασχέτως της επιμέλειας. Σε κάθε υπουργείο, μερίμνησαν για τους δύο γονείς. Μερίμνησαν να τιμωρούν αυστηρά την παρεμπόδιση επικοινωνίας και τις ψευδείς κατηγορίες. Μερίμνησαν να προστατεύσουν τα παιδιά από την πλύση εγκεφάλου που επιβάλει ο γονέας που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Θεωρούν κακοποίηση την επιβολή του Συνδρόμου Γονικής Αλλοτρίωσης-Αποξένωσης PAS-Parental Alienation Syndrome). Φρόντισαν να αναβαθμίσουν τον όρο κατοικία με την εναλλασσόμενη κατοικία. Φρόντισαν να βοηθήσουν τον μονογονέα άνδρα-πατέρα μόνο που δεν έχει την επιμέλεια και να τον θεωρούν μέλος της οικογένειας και όχι ένα ξένο, με κοινωνική πολιτική σε όλα τα υπουργεία που συνεργάζονται μεταξύ τους (υγείας, εσωτερικών, παιδείας, ασφάλειας, εξωτερικών, κτλ). Θεωρούν απαγωγή την μετακόμιση εντός και εκτός της χώρας του γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια-κατοικία. Στα δημοτολόγια, θεωρούν τους γονείς παιδιών εκτός γάμου, ως ίσους με ίδια δικαιώματα με τους άλλους (μη στιγματισμός). Στις εφορίες δηλώνονται αυτόματα οι διατροφές από τους δύο γονείς είτε ως έσοδο από τη μητέρα είτε ως έξοδο από τον πατέρα. Και πολλά άλλα πρόσφορα μέσα ώστε να φαίνεται πολιτιμός. Ούτως ή άλλως, σε κανένα διαζύγιο δεν υπάρχει ιδανικό μέτρο. Προσπαθούν μεταξύ των χειρότερων , να επιβάλλουν το καλύτερο προς το συμφέρον των παιδιών. Μεταξύ των δύο κακών: Αποξένωση-κακοποίηση και διπλή κατοικία, είναι προτιμώτερερο το δεύτερο ως μη χείρον. Στη χώρα μας ούτε καν άρχισε αυτή η συζήτηση. Στη διάθεση του υπουργείου τα στοιχεία μας του SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ (www.sos-sygapa.eu)και του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για την Αποξένωση (http://internationalienation.blogspot.gr). Η κατάθλιψη γονέων και παιδιών διαζυγίων με τις αυτοκτονίες είναι το μέλημα κάθε ευνομούμενης πολιτείας που επιθυμεί το καλό των πολιτών και την προστασία τους.
Για να θεωρηθεί επιτυχημένη η προσπάθεια, θα πρέπει να ερωτηθούν φορείς όπως ο ΣΥΓΑΠΑ (www.sos-sygapa.eu) ο οποίος και έφερε το θέμα προ 15ετίας, στην Ελλάδα. Η εμπειρία του, επιστημονική, νομική, κοινωνική και από τις 35.000 περιπτώσεις που έχει μελετήσει αλλά και από τον διεθνή συντονισμό που διενεργεί με διεθνή συνέδρια και περιπτωσιολογία, αποδεικνύει οτι στόχος θα πρέπει να είναι η καταπολέμιση του Συνδρόμου της Γονικής Αλλοτρίωσης-Αποξένωσης (PAS-Parental Alienation Syndrome), όπως έχει μελετήσει από το 1970 ο Gardner αλλά και άλλοι ψυχίατροι/νομικοί από όλο το κόσμο.

Πρακτικά:
Α) Θα πρέπει, συγχρόνως, να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προτάσεις διότι κάθε άλλο μέτρο θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από τα προηγούμενα.
Β) Οικογενειακοί δικαστές και δικαστήρια υπάρχουν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο όπως και κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής. Πως υπολογίζετε να εφαρμοστούν αφού δεν έχετε εκαιδεύσει την αστυνομία, τους δασκάλους/καθηγητές, τους δικαστές, τους δικαστικούς επιμελητές, τους ψυχολόγους, τους γονείς και άλλους εμπλεκόμενους? Πως θα πραγματοποιήσετε γονική αξιολόγηση για την επίδοση της επιμέλειας στον καταλληλότερο γονέα? Πως θα εκτελούνται οι αποφάσεις? Πως θα πληρώνονται οι διατροφές και ΔΕΝ θα συνεκδικάζονται με την επικοινωνία? Με ποιόν τρόπο θα τιμωρούνται γονείς και δικηγόροι που απευθύνουν ψευδείς κατηγορίες ή/και που θα παρεμποδίζουν την επικοινωνία? Σε ποιόν θα μιλούν τα παιδιά (φυσικά μόνο στην αρχή και ποτέ με καθυστέρηση)? Πως θα επισπέυδονται οι δίκες/αποφάσεις δεδομένου οτι κάθε καθυστέρηση εβδομάδων προκαλεί το Σύνδρομο PAS? Γιατί δεν θέλετε να ενημερώνεστε από καλούς δικαστές που προσπαθούν με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν?
Γιατί δεν επιθυμείτε διάλογο με τον γράφοντα που είναι ο καθ ην αρμόδιος? Γιατί δεν διαβάζετε τα βιβλία μου και τα πρακτικά των συνεδρίων ΣΥΓΑΠΑ? Πως θα λύσετε το θέμα εάν δεν εκτελέσετε άμεσα και συγχρόνως τα παρακάτω?
Γ) 1) Ειδικές κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών, του Κράτους για να επιλαμβάνονται του θέματος στην αρχή του διαζυγίου. 2) Να γίνεται διαμεσολάβηση ώστε να αποφευχθούν τα δικαστήρια. 3) Να ερωτάται το παιδί στην αρχή και όχι αργότερα. 4) Να υπάρχει συνεπιμέλεια (εξαφάνιση του όρου γονική μέριμνα). 5) Να μη συνεκδικάζονται επικοινωνία και διατροφή, η οποία θα πρέπει να γίνεται μία φορά και να αναπροσαρμόζεται με τον τιμάριθμο. 6) Να πληρώνονται οι διατροφές ως κοινωνική βοήθεια από το κράτος και να λαμβάνονται από τις εφορίες. 8) Να λαμβάνονται υπόψη στην εφορία όπως και να δηλώνονται τα παιδιά στους δύο γονείς. 9) Να εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι, καθηγητές, ιατροί, ειδικοί για την ψυχολογία γονέων-παιδιών διαζυγίων. 10) Να τιμωρούνται γονείς που αποξενώνουν παιδιά και συκοφαντούν ψευδώς όπως και οι δικηγόροι που συμμετέχουν. 11) Να απαλειφθεί ο όρος γονική μέριμνα και να μπει ο όρος κατοικία. 12) Οι φυσικοί γονείς (που έχουν παιδιά εκτός γάμου) να έχουν ίδια δικαιώματα με τους άλλους.
Δ) Δεδομένου οτι οι ανιδείκευτοι δικηγόροι προσπαθούν την δικαστηριοποίηση του διαζυγίου και ΟΧΙ στην εξωδικαστική επίλυση, πως θα βάλετε στις νομικές σχολές καθώς και τη σχολή δικαστών τα ψυχολογικά αίτια της αντιδικίας και το Σύνδρομο PAS εφόσον δεν το γνωρίζετε ούτε και εσείς ΚΑΙ ΔΕΝ θέλετε να το γνωρίσετε παρόλο που έχει αναγνωρισθεί από όλο το κόσμο (δικαστήρια και DSM-ψυχολογίας)?
Δεν καταλάβατε οτι ο χώρα μας εξαφανίζεται από έλλειψη Παιδείας-Πολιτισμού και από σβήσιμο της μνήμης που προκαλεί το PASyndrome?
Τα παιδιά των διαζυγίων έχουν τρομερά προβλήματα από την έλλειψη του ενός γονέα, από τις νομικές αντιδικίες και την πλύση εγκεφάλου/συκοφαντική δυσφήμιση/προγραμματισμό ενάντια στο γονέα που δεν έχει την επιμέλεια και βλέπει το παιδί σπανίως ΟΧΙ επειδή το επιθυμεί ο ίδιος αλλά εξ αιτίας των δικαστικών αποφάσεων και της κακής εκτέλεσής τους.
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΝΕΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.
Δρ Νίκος Σπιτάλας, καθηγητής, Πρόεδρος ΣΥΓΑΠΑ http://spitalas.blogspot.com
Ερώτηση απο: ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ και ο ΣΥΓΑΠΑ ( http://www.sos-sygapa.eu ):
Γιατί δεν τηρούνται στη χώρα μας τα Ανθρώπινα Διακιώματα, ενώ έχει καταδικαστεί η Ελλάδα τουλάχιστον τρεις φορές (Κοσμοπούλου κατά Ελλάδος, Τσουρλάκης κατά Ελλάδος, Συγγελίδης κατά Ελλάδος)και μάλιστα για το Σύνδρομο Αποξένωσης στην πρώτη περίπτωση από δεκαετίας και θα έπρεπε να είχε συμμορφωθεί, προστατεύοντας την οικογενειακή ζωή αλλά και το μέλλον της ανθρωπότητας. Εξ άλλου, Αγγλοι και άλλοι, έχουν προσφύγει στο Δικαστήριο Της Χάγης, για να καταδικαστούν οι χώρες που προξενούν την αποξένωση μεταξύ γονέων – παιδιών. Χαρακτηριστικά, κατηγορούν τις χώρες για ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ KAI ΕΓΚΛΗΜΑTA ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ (http://sygapadramas.blogspot.gr/2014/08/blog-post.html). Σχεδόν όλες οι χώρες έκριναν οτι το συμφέρον του παιδιού είναι να παραμείνει η καθημερινή επαφή και των δύο γονέων με τα παιδιά ακόμα και μετά το διαζύγιο, με κάθε τρόπο ακόμα και εάν υπάρχουν ψευδείς κατηγορίες περί κακοποίησης (http://press-gr.blogspot.gr/2014/08/blog-post_3403.html). Στο site dikastis αλλά και σε άλλα ψυχολογικά sites, βρίσκουμε έρευνες στο θέμα: http://dikastis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_3934.html. Επίσης, για την αποξένωση:
http://sygapadramas.blogspot.gr/2011/10/blog-post_25.html. Καθώς και:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF_%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
Η πλημμελής κατοχύρωση δικαιωμάτων παιδιών εκτός γάμου, των δικαιωμάτων των γονιών, της οικογενειακής θαλπωρής, καθώς και άλλων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταστρατηγούνται στην Ελλάδα από πολλές δεκαετίες και δεν βλέπουμε προτάσεις για λύσεις. Στα Διεθνή Συνέδρια που διοργανώσαμε με συμμετοχή από όλο το κόσμο, καθώς και στα πρακτικά αυτών των συνεδρίων, αποτυπώνονται οι προτάσεις που έχουν κυρίως κοινωνικό προφίλ και ουχί νομικό. Εξ άλλου, αποδείχθηκε οτι με την προσπάθεια νέων νόμων το 2008 και το 2011, όχι μόνο ΔΕΝ λύθηκαν θέματα αλλά επιβαρύνθυκαν οι διαζευγμένοι με νέα προβλήματα (ενδο-οικογενειακή βία, σύμφωνο συμβίωσης, κτλ). Τα δικαστήρια, επίσης, επιφορτίστηκαν, με μόνους οφελημένους τους δικηγόρους. Οι ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ που διοργανώνουμε ΔΕΝ έχουν στηριχθεί από το Κράτος, οι άστεγοι, άνεργοι, με ψυχολογικά προβλήματα διαζευγμένοι γονείς, δεν βρίσκουν λύση και προστασία (http://gonis-sygapa.blogspot.gr).
Η κατάθλιψη των διαζευγμένων και τα ψυχιατρικά προβλήματα των παιδιών τους, αυξάνουν αντί να μειωθούν, η ενδο-οικογενειακή βία είναι σε καθημερινή βάση και όλοι ζητούν λύσεις σε Σωματεία αντί η Πολιτεία να προσπαθεί να λύσει το θέμα με κοινωνικό τρόπο. Να τιμωρούνται οι πραγματικοί ένοχοι και όχι οι αθώοι που επιδιώκουν την καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά τους. Οι εγκληματίες είναι αλλού. Μπράβο στο ΣΥΓΑΠΑ (Σύλλογος Για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια) που ανέδειξε το πρόβλημα προ 15 ετών και συνεχίζει να κάνει αποστολικό έργο.
Δεν υπάρχουν σχόλια: