CANADA: ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΥΣ ΕΝΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΓΑΠΑ - ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

http://diktuo.files.wordpress.com/2009/11/ceb4ceb9cebacf84cf85cebf-cebccebacebf_3_11_09.pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Αθήνα, 4.11.2009
Ιδρυτική συνέλευση του Δικτύου ΜΚΟ για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής
της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Την 3η Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο οποίο συμμετέχουν 47 οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού. Η δημιουργία του δικτύου εκκρεμούσε για χρόνια στη χώρα μας, για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, κάλεσε τον Οκτώβρη του 2008 τις ΜΚΟ να συνεργαστούν σε αυτήν την κατεύθυνση και διευκόλυνε τις συναντήσεις τους στη διάρκεια του χρόνου.
Πρώτη ενέργεια του νέου δικτύου είναι η προετοιμασία Εναλλακτικής Έκθεσης για την εφαρμογή της Σύμβασης στη χώρα μας, η οποία θα αποσταλεί στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική κυβέρνηση απέστειλε -με πολύχρονη καθυστέρηση- τον Ιούλιο του 2009 τη 2η και 3η περιοδική Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης. Στη συνέλευση του δικτύου αποφασίστηκε να αποσταλεί επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας την μετάφραση της Έκθεσης στα ελληνικά.
Παράλληλα το δίκτυο σκοπεύει να παρακολουθεί διαρκώς την εφαρμογή της Σύμβασης και της υπάρχουσας εθνικής νομοθεσίας για τα παιδιά, να προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή ενημέρωσης και απόψεων μεταξύ των οργανώσεων που εργάζονται για τα παιδιά και με τα παιδιά, να κάνει παρεμβάσεις προς την Πολιτεία για την πληρέστερη εφαρμογή της Σύμβασης και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και θεσμικών μέτρων, να αναλαμβάνει δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των παιδιών και των πολιτών γενικότερα με στόχο την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού, να υποστηρίξει την καθιέρωση προτύπων λειτουργίας των ΜΚΟ για παιδιά, κ.ά.
Στις 20 Νοεμβρίου 2009 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τον ΟΗΕ, της πιο διαδεδομένης διεθνούς σύμβασης στον κόσμο, αλλά ίσως και της σύμβασης με τις περισσότερες παραβιάσεις. Στόχος του δικτύου των ΜΚΟ είναι η ισχυροποίηση της θέσης των παιδιών και η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των δημοσίων οργάνων που είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού.
Ο Συνήγορος του Παιδιού θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το δίκτυο και τους εκπροσώπους του, σε μια προοπτική ενίσχυσης της εφαρμογής και προάσπισης των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που ζουν στη χώρα μας. Τα νέα του δικτύου θα υπάρχουν διαθέσιμα στον ιστοχώρο του, στην ειδική σελίδα για τις ΜΚΟ www.0-18.gr/gia-megaloys/mko.
Στη 9μελή Συντονιστική Επιτροπή του δικτύου που εκλέχτηκε στην συνέλευση, συμμετέχουν εκπρόσωποι των οργανώσεων: Γιατροί του Κόσμου, Δίκτυο Δικαιωμάτων του Παιδιού, Διεθνής Αμνηστία, Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF, Παιδικά Χωριά SOS, ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, ΣΧΕΔΙΑ - Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης.
Πληροφορίες: Συνήγορος του Παιδιού, τηλ. 210-7289703.
Επικοινωνία με το δίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: crcngonet@gmail.com.
Ακολουθεί λίστα με τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου
Ιδρυτικά μέλη του Δικτύου για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι:
«ΑΘΗΝΑ ΜΚΟ», Ανοιχτή Αγκαλιά - Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής, ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Γιατροί του Κόσμου, Διεθνής Αμνηστία – Ελληνική Επιτροπή, Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία - Κλάδος Ελλάδας, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εταιρία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών (ΕΑΔΑΠ), Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης – ΟΜΠΡΕΛΑ, ΕΛΕΠΑΠ Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανήλικων & Εφήβων Σύρου, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, ΕΥΤΟΚΙΑ, ΕΨΥΠΕ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου, ΖΑΝΝΕΙΟ Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας – Χατζηπατέρειο, Ίδρυμα Μαραγκόπουλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ινστιτούτο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας), Ινστιτούτο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΓΕΦΥΡΕΣ ΦΙΛΙΑΣ, Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΙΔΙΠΝΕΑ), Κατασκηνώσεις «ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΝΙΑΤΑ», Κέντρο Ερευνών ΡΙΖΕΣ, Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση - Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιού & Οικογένειας, Κλίμακα, Μέριμνα, Μητέρας Έργον, Ομάδα Ελεύθερων Εθελοντών «Ναι στην προσπάθεια», Ομιλος Εθελοντών - Γωνιά του Παιδιού, ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, Πατρότης, PRAKSIS, SAFER INTERNET HELLAS, Σύλλογος Ατόμων με Γενετικά Προβλήματα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», Σύλλογος για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια, Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων, Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, ΣΧΕΔΙΑ, Κέντρο Παιδαγωγικής & Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, WELFARE ACTION HELLAS.

http://ddp.org.gr/2009/11/03/3-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-2009-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%ba%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ

http://www.mof-glk.gr/syntaxeis/kwdikas/sidhrodromikwn.pdf
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 47η
ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
(Με βάση το Π.Δ. 167/2007 ΦΕΚ Α΄ 208/31-8-2007)Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Πατρική οικογένεια
΄Αρθρο 3 παρ. 1, Ν.Δ. 3395/55 και άρθρο 17 Ν. 1202/81, σε συνδυασμό με άρθρο 3
παρ. 7 και 8 Ν. 2227/94.

1. Αν αυτός που πέθανε ήταν άγαμος ή χήρος χωρίς παιδιά ή
διαζευγμένος χωρίς παιδιά και είχε αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης ή
πέθανε στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση δεκαετούς πλήρους
συντάξιμης υπηρεσίας στα δίκτυα ή πέθανε από εργατικό ατύχημα
ανεξάρτητα από χρόνο υπηρεσίας, ή πέθανε από φυματίωση που
εκδηλώθηκε μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την πρόσληψή του
στα δίκτυα ή δολοφονήθηκε στην υπηρεσία από τρομοκράτες ή
άλλα άτομα εξαιτίας της υπαλληλικής του ιδιότητας ή της ενάσκησης
των καθηκόντων τους, δικαιούνται σύνταξη:
α) Ο άπορος πατέρας από την επομένη του θανάτου του τέκνου του,
αν κατά το χρόνο αυτό έχει συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας
του, αλλιώς από τη συμπλήρωσή του ή αν είναι άπορος και
ανίκανος για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος.
β) Αν δεν υπάρχει πατέρας ή αν αυτός πέθανε, έστω και χωρίς να
αποκτήσει δικαίωμα σε σύνταξη, η άπορη χήρα μητέρα, και για
φυσικό τέκνο η άπορη φυσική μητέρα, εφόσον είναι άγαμη, και οι
άπορες άγαμες αδελφές.
΄Αρθρο 3 παρ. 2Ν.Δ. 3395/55.
2. Σε περίπτωση που οι γονείς έχουν πάρει διαζύγιο ή βρίσκονται σε
διάσταση, δικαιούνται σύνταξη η άπορη μητέρα και οι άπορες
άγαμες αδελφές, αν αυτός που πέθανε τις συντηρούσε πριν από το
θάνατό του, αν δε αυτός συντηρούσε και τους δύο γονείς του, η
σύνταξη ανήκει και στους δύο.
΄Αρθρο 3 παρ. 3 Ν.Δ. 3395/55.
3. Σε περίπτωση που ο πατέρας, μετά το θάνατο της συζύγου του, ήλθε
σε νέο γάμο δικαιούνται σύνταξη οι άγαμες αμφιθαλείς ή
ετεροθαλείς από την ίδια μητέρα αδελφές αυτού που πέθανε αν
ζούσαν χωριστά και αυτός τις συντηρούσε πριν από το θάνατό του.
΄Αρθρο 3 παρ. 4 Ν.Δ. 3395/55. 4. Σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας
δικαιούνται σύνταξη μόνο εφόσον συντηρούνταν κυρίως από αυτόν
που πέθανε.
΄Αρθρο 20 Ν.Δ. 1202/81.
5. Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας που αναφέρονται σ΄αυτό και
στο προηγούμενο άρθρο αυτών που δολοφονήθηκαν στην
υπηρεσία από τρομοκράτες ή άλλα άτομα, λόγω της υπαλληλικής
τους ιδιότητας ή της ενάσκησης των καθηκόντων τους δικαιούνται
σύνταξη ή συμμετοχή σ΄αυτή και αν ακόμη δε συντρέχουν οι
χρονικές προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα αυτά, καθώς και
οι προϋποθέσεις απορίας, ηλικίας, συντήρησης ή ανικανότητας.